Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

5341 2c66
Reposted frompaulinac26 paulinac26

June 22 2015

podziw nie mieści się w ubiorze czy makijażu, nawet nie w tym czy jesteśmy wyspani, albo to jest albo tego nie ma...
— rozmowy z facebooka
Reposted fromconsti3 consti3
7447 a517
Reposted frompaulinac26 paulinac26

June 21 2015

4615 553b 500
Reposted fromtutaj tutaj

June 16 2015

3989 640d 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 14 2015

4782 d175
Reposted frompaulinac26 paulinac26

June 07 2015

1597 4716 500
Reposted fromtutaj tutaj

May 31 2015

4342 cafb 500
Reposted fromtutaj tutaj

May 27 2015

9653 8960
Reposted frompaulinac26 paulinac26

May 19 2015

4102 a559 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26

May 10 2015

Oliwia Sokołowska. Kandydatka na Miss Polski Lubelszczyzny. 

Klikamy serduszka na instagramie dla Oliwii!
Reposted fromnezavisan nezavisan

April 29 2015

4758 42b7 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26

April 19 2015

4491 a3ba 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 17 2015

0828 98c4 500
Reposted fromtutaj tutaj

April 13 2015

6013 61ac
Reposted frompaulinac26 paulinac26

April 09 2015

2434 396e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 07 2015

Słyszał konia stąpającego po pętach, słyszał jego oddech i wymachy ogonem i zobaczył daleko na południu nad górami Hatchet błyskawicę przecinającą niebo nad Meksykiem, i zrozumiał, że nie pochowają go w tej dolinie, ale w jakimś odległym miejscu wśród obcych, i spojrzał na trawę falującą w podmuchach wiatru w zimnym świetle gwiazd, i wyobraził sobie, że to ziemia pędzi gdzieś na oślep przed siebie, i zanim usnął, powiedział cicho do siebie, że z tego, co trzeba wiedzieć, jedno wie na pewno, a mianowicie to, że nic nie jest pewne. I to nie tylko w czas wojny. W ogóle.
— Cormac McCarthy "Przeprawa"
Reposted fromtutaj tutaj

April 03 2015

1116 5df2
Reposted fromtutaj tutaj

March 29 2015

March 24 2015

7105 6a09 500
Reposted fromtutaj tutaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl