Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

4102 a559 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26

May 10 2015

Oliwia Sokołowska. Kandydatka na Miss Polski Lubelszczyzny. 

Klikamy serduszka na instagramie dla Oliwii!
Reposted fromnezavisan nezavisan

April 29 2015

4758 42b7 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26

April 19 2015

4491 a3ba 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 17 2015

0828 98c4 500
Reposted fromtutaj tutaj

April 13 2015

6013 61ac
Reposted frompaulinac26 paulinac26

April 09 2015

2434 396e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 07 2015

Słyszał konia stąpającego po pętach, słyszał jego oddech i wymachy ogonem i zobaczył daleko na południu nad górami Hatchet błyskawicę przecinającą niebo nad Meksykiem, i zrozumiał, że nie pochowają go w tej dolinie, ale w jakimś odległym miejscu wśród obcych, i spojrzał na trawę falującą w podmuchach wiatru w zimnym świetle gwiazd, i wyobraził sobie, że to ziemia pędzi gdzieś na oślep przed siebie, i zanim usnął, powiedział cicho do siebie, że z tego, co trzeba wiedzieć, jedno wie na pewno, a mianowicie to, że nic nie jest pewne. I to nie tylko w czas wojny. W ogóle.
— Cormac McCarthy "Przeprawa"
Reposted fromtutaj tutaj

April 03 2015

1116 5df2
Reposted fromtutaj tutaj

March 29 2015

March 24 2015

7105 6a09 500
Reposted fromtutaj tutaj

March 20 2015

7769 36dd 500
flying high
Reposted fromtutaj tutaj

March 14 2015

8985 fac2 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

March 12 2015

9975 ce88
Reposted frompaulinac26 paulinac26

March 11 2015

March 08 2015

1066 fc92
Reposted frompaulinac26 paulinac26

February 21 2015

2487 2034 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo

February 20 2015

1635 ee20
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

February 17 2015

8972 20d0 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo

February 11 2015

9594 439f
Reposted frompaulinac26 paulinac26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl